TRGD Delik Delme

TRGD : Yüksek delik yüzeyi kalitesi ve yüksek ilerleme için 3 talaş ayırıcı kesme kenarı ve siliciye sahip TOGT üçgen uçlu gundrill’ler (TRGD matkapları 10, 15 ve 25 delme boy-çap oranlarında mevcuttur)