LPHU 05 PNR-ML

LPHU 05 PNR-ML: Keskin geometriye sahip 4 kesme kenarlı taşlanmış tip teğet kesici uçlar.