LPHU 09 PNR-M

LPHU 09 PNR-M : Keskin geometriye sahip 4 kesme kenarlı taşlanmış tip teğet kesici uçlar.